ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับระดับพื้นหน้าที่ทำการ อบต.ดอนโพธิ์ทอง 9/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 9/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงานและพิธีเปิดงาน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 9/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารและน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 9/01/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาและการแสดง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 9/01/2561
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก ฯ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 25/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศปีใหม่ 25/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเต็นท์และจ้างเหมาไฟฟ้าประดับสถานที่และจ้างเหมาน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศปีใหม25/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับระดับพื้นที่หน้าที่ทำการ อบต.ดอนโพธิ์ทอง 25/12/2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับระดับพื้นที่หน้าที่ทำการ อบต.ดอนโพธิ์ทอง 21/12/2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต ฯ หมู่ที่ 1,2 15/12/2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 14/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2561 12/12/2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุตามโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด12/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ LASER ยี่ห้อรีโก้ 311DN จำนวน 2 กล่อง 12/12/2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและโรงจอดรถ 4/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยากำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ 28/11/2560
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อยากำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ 28/11/2560
ประกาศแผนการจัดซื้อยากำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ 28/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416 51 0003 23/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416 50 0002 23/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก จำนวน 2 สาย 23/11/2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก จำนวน 2 สาย 22/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์สี่ประตูของหมายเลขทะเบียน กท 1517 สุพรรณบุรี 20/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุมสภา ฯ 14/11/2560
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุมสภา ฯ 14/11/2560
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง 13/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง 13/11/2560
ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง 13/11/2560
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 13/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 13/11/2560
ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง) พาสเจอร์ไรส์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 13/11/2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุมสภา ฯ 9/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด 9/11/2560
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9ชุด 9/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมมอเตอร์สูบน้ำบาดาลของประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 เครื่อง 8/11/2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด 7/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์ จำนวน 8 รายการ 7/11/2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์ จำนวน 8 รายการ 6/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon และ Fuji จำนวน 5 รายการ 6/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต ์จำนวน 1 คัน 1/11/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นมถุง) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 31/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นมถุง) ให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง 31/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 6 รายการ 30/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 27/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและโรงจอดรถ ฯ 27/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Ccnon IP 7270 25/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อแสดงความอาลัย ฯ 20/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ฯ 20/10/2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 6 รายการ 20/10/2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและโรงจอดรถ ฯ 20/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP 678 สีดำ และ HP 678 สี 10/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon IP 7270 9/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ริโก้ รุ่น SP C250DN และ รุ่น SP C311HS 5/10/2560
ประกาศวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,4 และหมู่ 6 4/10/2560
ประกาศวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 และหมู่ 5 2/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon IP 7270 2/10/2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2560 2/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP 85 A และ HP 12 A 2/10/2560
ประกาศวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุตามโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะ ฯ หมู่ที่ 4 2/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก ฯ 27/09/2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 1-6 26/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ของ อปพร. 22/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติ ฯ 21/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นดาวเรือง จำนวน 7000 ต้น 21/09/2560
ประกาศราคากลางโครงการปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 19/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 19/09/2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 18/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุกน้ำ อบต.ดอนโพธิ์ทอง 18/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดกล่อง ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2560 15/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 14/09/2560
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 14/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon IP 7270 12/09/2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 4/09/2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 3/08/2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 3/07/2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 19/06/2560
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 19/06/2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่1,3,4 และหมู่ที่ 6 19/06/2560
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกีตเสริมเหล็ก หมู่2 และหมู่ที่6 ฯ 19/06/2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 5/06/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1,2,3 26/05/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 26/05/2560
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ 26/05/2560
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ 19/05/2560
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ16/05/2560
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่1 หมู่ที่2 และหมู่ที่3 11/05/2560
ประกาศการกำหนดราคากลาง ในการสอบราคาจำนวน ๑ รายการ 11/05/2560
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองธรรมชาติฯ 8/05/2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 3/05/2560
ประกาศการกำหนดราคากลาง ในการสอบราคาจำนวน ๑ รายการ 28/04/2560
ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวการจราจรโดยเสริมถนนดิน หมู่2,3,5 28/04/2560
ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมถนนดิน (บางช่วง) ลงหินคลุก (บางช่วง) หมู่2,3 และลงหินคลุก หมู่ที่ 5 26/04/2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำพร้อมฝังท่อ คสล. หมู่ที่4 จำนวน1 โครงการและขุดลอกคลองสาธารณะฯ 26/04/2560
ประกาศสอบจ้างก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 26/04/2560
ประกาศสอบจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4และหมู่ที่ 5 ตำบลดอนโพธิ์ทอง ชุดที่ 2 26/04/2560
ประกาศสอบจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4และหมู่ที่ 5 ตำบลดอนโพธิ์ทอง ชุดที่ 1 26/04/2560
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองธรรมชาติ (คลองสามเหลี่ยมหรือคลองงูเห่า) หมู่ที่4 26/04/2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวการจราจรโดยเสริมดิน (บางช่วง) และหินคลุก (บางช่วง) หมู่ที่3 26/04/2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการดาดคลองคอนกรีต หมู่ที่4 และหมู่ที่5 26/04/2560
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2ฯ 24/04/2560
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะ หมู่ที่1 และหมู่ที่3 โดยวิธีตกลงราคาฯ 11/04/2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 3/04/2560
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของและโรงจอดรถ 27/03/2560
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูสาธารณะ หมู่ที่1 และหมู่ที่3 27/03/2560
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ 24/03/2560
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการกำจัดวัชพืชผักตบชวาฯ 19/03/2560
ประกาศสอบจ้างก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 8/03/2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 3/03/2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการดาดคลองคอนกรีต หมู่ที่2 และหมู่ที่6 3/03/2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 2/03/2560
ประกาศราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชผักตบชวาในบึงลาดคาบริเวณรอบบึงหมู่ที่2 15/02/2560
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างดาดตลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 และหมู่ที่2 24/01/2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2560 3/02/2560
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4,5และหมู่ที่6 จำนวน3สายฯ 26/12/2559
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 19/12/2559
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการจัดงานพิธีเปิด-ทำบุญ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทองหลังใหม่ฯ 5/12/2559
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 5/01/2560
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 2/12/2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดงานพิธีเปิด-ทำบุญที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทองหลังใหม่ 24/11/2559
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3,4,5 และหมู่ที่6 15/11/2559
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 4/11/2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4,5 และหมู่ที่6 3/11/2559
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการจัดงานถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ 25/10/2559

ประกาศราคาโครงการจ้างเหมาค่าแรงงานในการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 23/10/2559

ประกาศราคากลางโครงการจัดงานถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 20/10/2559
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 5/10/2559
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559 5/10/2559
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาติดผ้าม่านอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง 27/09/2559
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันบึงลาดคา หมู่ที่ 2ฯ 21/09/2559
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันบึงลาดคา หมู่ที่ 2 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 21/09/2559
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวทาง ASPHATIC CONCRETE สายวัดดอนโพธิ์ทอง 19/09/2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บของและโรงจอดรถ 6/09/2559

ประกาศการกำหนดราคากลาง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของและโรงจอดรถ 5/09/2559

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 5/09/2559
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1-6 จำนวน 15สาย 29/08/2559
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาแรงงานดำเนินการสร้างโรงเก็บวัสดุ,งานต่อท่อน้ำทิ้งฯ 24/08/2559
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาค่าแรงงานดำเนินการสร้างดรงเก็บวัสดุ,งานต่อท่อน้ำทิ้ง และทำเหล็กดัด 24/08/2559
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจัดจ้างค่าแรงงาน 24/08/2559
ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3, 4, 5 และหมู่ 6 8/08/2559
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก หมู่ 3, 4, 5 และหมู่ 6 8/08/2559
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 4/08/2559
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 7/06/2559
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 30/05/2559
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการลาดคลองกรีต หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 18/05/2559
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 7/04/2559
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างลานกีฬีาเอนกประสงค์ฯ 21/03/2559
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 4/03/2559
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2559 3/02/2559
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางฯ 21/01/2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ำ หมู่ 3 จำนวน 2 จุดและฝังท่อคอนกรีตพร้อมถมดิน 12/01/2559
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 6/01/2559
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมมู่ที่ 4,5 และหมู่ที่6 18/12/2558
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 2/12/2558
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ 4,5,6 อบต.ดอนโพธิ์ทอง 23/11/2558
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 4/11/2558
ประกาศการกำหนดราคากลาง ในการสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬีอเนกประสงค์ 7/10/2558
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 7/10/2558
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 5/10/2558

ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายวัดดอนโพธิ์ทอง - บ้านดอนโก หมุ่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 7/05/2558