ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,5,6 19/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนมอเตอร์สูบน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 05/03/61
ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนมอเตอร์สูบน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 02/03/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ 19/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ 19/02/61
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 15/02/61
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง หมู่ที่ 5 15/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ 12/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ 12/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ Canon จำนวน 5 รายการ 09/02/61
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับผิวถนน คันคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย สองพี่น้อง 09/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกปริ้นเตอร์ Canon จำนวน 5 รายการ 05/02/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับผิวถนน คันคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย สองพี่น้อง ทั้ง 2 ฝั่ง 31/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมปั้มน้ำรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 29/01/61
ประกาศราคากลางโครงการปรับผิวถนน คันคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย สองพี่น้อง ทั้ง 2 ฝั่ง 29/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง หมู่ที่ 5 23/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 22/01/61

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง หมู่ที่ 5 18/01/61

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 18/01/61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 434 สพ 18/01/61

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับระดับพื้นหน้าที่ทำการ อบต. 09/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการวันเด็ก ฯ 09/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานและพิธีเปิดงานตามโครงการวันเด็ก ฯ 09/01/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งตามโครงการวันเด็ก ฯ 09/01/61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาและการแสดงตามโครงการวันเด็ก ฯ 09/01/61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเต็น และจ้างเหมาไฟฟ้าประดับสถานที่ และจ้างเหมาน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯ 25/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับระดับพื้นหน้าที่ทำการ อบต. 25/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯ 25/12/60

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1-6 22/12/60

ประกาศราคากลางโครงการปรับระดับพื้นหน้าที่ทำการ อบต. 21/12/60

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต ฯ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 15/12/60

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 14/12/60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2561 12/12/60

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด 12/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึก LASER ยี่ห้อรีโก้ 311 DN จำนวน 2 กล่อง 12/12/60
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและโรงจอดรถ 04/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ 28/11/60
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างยากำจัดศัตรูพืช 28/11/60
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุตามโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุมสภา ฯ 28/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416 50 0002 23/01/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416 51 0003 23/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 23/11/60
ประกาศราคากลางตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 1 22/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กท 1517 สพ 20/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประสุมสภา ฯ 14/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประสุมสภา ฯ 14/11/60
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับเด็กประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน 13/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับเด็กประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน 13/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับเด็กประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน 13/11/60
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 13/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 13/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 13/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด 09/11/60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประสุมสภา ฯ 09/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด 09/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำบาดาลของประปาหมู่บ้าน 08/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์ 07/11/60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 9 ชุด 07/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon และ Fuji จำนวน 5 รายการ 06/11/60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์ 06/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 1517 สพ 01/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับเด็กประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน 31/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง 31/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 6 รายการ 30/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและโรงจอดรถ ฯ 27/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 27/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon IP 7270 จำนวน 5 รายการ 25/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 20/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเดชพระปรมินทร ฯ 20/10/60
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเก็บของและโรงจอดรถ ฯ 20/10/60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 6 รายการ 20/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP จำนวน 2 รายการ 10/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon IP 7270 จำนวน 5 รายการ 09/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึก LASER ยี่ห้อรีโก้ รุ่น SP C250DN และรุ่น SP 311HS 5/10/60
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,3,4,6 04/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon IP 7270 จำนวน 5 รายการ 03/10/60
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างุตามโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,5 02/10/60
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการขุดลอกคูนาสาธารณะเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 02/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ HP จำนวน 2 รายการ 02/10/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2560 02/10/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 04/09/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 03/08/60
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 03/07/60